ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 7.4.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 7-4-2020 ημέρα Τρίτη με ώρα  έναρξης 12:00 μ. – και  λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1Λήψη απόφασης για την μείωση κατά 40% του μισθώματος  επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
2Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. – Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
3Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2020.  Εισηγητής ο Μαγιάγκας  Γ. Αντιδήμαρχος
41η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2020. Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
5Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοΐου με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, για την δημιουργία γραφείου για την παρακολούθηση του προγράμματος ΕΣΠΑ. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
6Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κοινότητας Γαλατινής στην «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» 
7Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00€ από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών  για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος


8Σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο με την ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση του Εναέριου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9Έγκριση ετήσιου  απολογισμού  της ΔΙΑΔΥΜΑ  Α.Ε. Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
10Υποβολή αιτήματος για  την καθιέρωση της 4ης Νοεμβρίου ως ημέρα εορτασμού απελευθέρωσης του Δήμου Βοΐου από τον Τουρκικό ζυγό.  Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ
11Υποβολή αιτήματος προς το Δασαρχείου Τσοτυλίου για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Δασονομείου Τσοτυλίου, στον Δήμο Βοΐου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
12Έγκριση ή μη της αριθ. 15/2020 Απόφασης Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας -ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ 3474/05-07-2018». Εισηγητής ο κ.  Γκουλιαμπέρης Μ.  Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.
13Εκμίσθωση της πλατείας Κοινότητας Πενταλόφου. Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
14Αιτήσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο  δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή τηλεφωνικά (2468350210), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 7.4.2020 και ώρα 14.00 π.μ.. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης