ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 29-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 29η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Χορήγηση υποτροφιών σε ΜΑΘΗΤΕΣ α΄ και β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ καταγόμενους από την Σιάτιστα, για το έτος 2021-2022  (που αρίστευσαν στο προηγούμενο έτος φοίτησης 2020-2021) από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
26η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.
3Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για έγκριση επέμβασης στο χώρο του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
4Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Βοΐου στην Εθνική Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Europe Goes Local» υπό την διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
5Ανανέωση σύμβασης δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων για τη Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Πεντάλοφο. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, Κοινότητας Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
7Μετατόπιση – Παραλλαγή δικτύου διανομής στον οικισμό Γαλατινής. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
8Ορισμός υπαλλήλου ως «υπεύθυνο για τη διενέργεια πληρωμών του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
9Λύση μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Βουχωρίνας. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
10Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. -Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.
11Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
12Ονοματοδοσία οδών στον οικισμό της Νεάπολης. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
13Αντικατάσταση μέλος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου.  -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
14Αιτήσεις
  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου