ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 18.4.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 18η του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1 Αίτηση του κ. Κωστάρα Δ. και λοιπών Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης με θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος κατά της κατάπτυστης συμφωνίας των “Πρεσπών” που ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων».
2 Έγκριση των απολογισμών – ισολογισμών  της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικών ετών 2016 & 2017. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.
3 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4 Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
5 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
6 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
7 Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». -Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
8 Γνωμοδότηση για ίδρυση, τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.- Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Πρόεδρος Β/θμιας Σχ. Επιτροπής & Αντιδήμαρχος.
9 Γνωμοδότηση για ίδρυση, τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.- Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Πρόεδρος Α/θμιας Σχ. Επιτροπής & Δ. Συμ/λος.
10 Τροποποίηση συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Πρόεδρος Σχ. Α/θμιας Επιτροπής & Δ.Συμ/λος. 
11 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Πρόεδρος Β/θμιας Σχ. Επιτροπής & Αντιδήμαρχος.
12 Αιτήματα της Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Πρόεδρος Α/θμιας Σχ. Επιτροπής & Δ.Συμ/λος. 
13 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου από τη  θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΥΠΡΑ. – Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
14 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για πτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης πουλερικών στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλονερίου Κοζάνης. – Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
15 Τοποθέτηση πινακίδων θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΤΑΧΙ(P-70) και θέσης στάθμευσης Α.ΜΕ.Α (P-71) στην πλατεία «Τρία πηγάδια « περιοχής ¨Χώρα¨. – Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
16 Εκμίσθωση τμημάτων πλατειών σε Σιάτιστα, Τσοτύλι, Εράτυρα και Γαλατινή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.
17 Αιτήσεις.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης