ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 14-11-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 14η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 16:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

17η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.
2Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.
3Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2023-2024. -Εισηγητής ο κ. Ώττας Β.Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2023-2024. -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5Διαχείριση συστάδων 8β και 2β Δημοτικού Δάσους Σισανίου για το έτος 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
6Κοπή πέντε (5) δέντρων στα κοιμητήρια Κοινότητας Ανθούσας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
7Αιτήσεις
  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου