ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 19.12.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 19η του μηνός Δεκεμβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Πέμπτηκαι  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
2 Ενημέρωση για την ποιότητα του πόσιμου νερού της Σιάτιστας και του Καλονερίου.- Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
3 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σιάτιστας. -Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
4 Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου, έτους 2020. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
5 Αποδοχή ποσού 70.000,00 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου”. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
6 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης:  “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων ” με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας”.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
7 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ”.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
8 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
9 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 164/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βοΐου ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη. -Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
11 Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης του Πολιτιστικού Κέντρου Σιάτιστας:‘‘ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ’’. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
12 Τροποποίηση της υπ΄ αρ.θμ. 303/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Υπογείωση εναέριου Υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου  και τμήματος Μέσης και Χαμηλής Τάσης στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Νεάπολης του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
13 Υλοτόμηση της υπ΄ αριθμ.  11 δασικής συστάδας, του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
14 Αίτηση του ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ «Ο ΚΛΕΨΙΟΣ» (χορήγηση παράτασης ξύλευσης της υπ΄ αριθμ.  8 δασικής συστάδας δημοτικού δάσους Πολυκαστάνου). – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
15 Αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των λαϊκών αγορών Σιάτιστας και Νεάπολης, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων. -Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
16 Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

Φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου.