ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 2-11-2021

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζω ότι συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που οριστεί για την 25η Οκτωβρίου 2021 ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας.

Ύστερα από αυτό σας προσκαλώ σε δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.  643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Παρουσίαση του νέου site του Δήμου  Βοΐου: “www.voio.gr’’. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του τέως Δημαρχιακού Μεγάρου Ασκίου στο ΕΚΑΒ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Καθορισμός των δημοτικών τελών, του Δήμου Βοΐου για το έτος 2022. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4Απόψεις επί των Μ.Π.Ε. των έργων: «Φωτοβολταϊκών  Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην  Τ.Κ. Γαλατινής του Δήμου Βοΐου.  -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ. 
55η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου (αρ. 307/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) . – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Μετατόπιση ιστού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ στην Εράτυρα. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
8Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία δύο οχημάτων του Δήμου Βοΐου  ως μηχανήματα έργου με τις υπερκατασκευές (αποσπώμενο αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού). – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9Ορισμός Επιτροπής ελέγχου ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
10Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα. 

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  2/11/2021  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 16.30,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης