ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ- ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.7.2020 – ΩΡΑ 18.30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), την Δευτέρα  20 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βοΐου στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία των Μετωπικών και Πλευρικών Διοδίων  της  Εγνατείας Οδού στα όρια του Δήμου Βοΐου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Έγκριση μείωσης των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ). Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
3Έκθεση ληξιπρόθεσμων οφειλών και προτάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Δήμο Βοΐου.  Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
4Πρόταση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση του Φυτώριου Νεάπολης στο Δήμο Βοΐου.  Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
5Κατανομή τμήματος της επιχορήγησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις του Δήμου Βοΐου που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
6Μεταφορά του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
7Καθορισμός θέσεων Μαθητείας στα πλαίσια πρακτικής άσκησης των μαθητών  των ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.» κατά το σχολικό έτος 2020 -2021. Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος
8Ενημέρωση για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Οργανικών Υποπροϊόντων [Μονάδα διαχείρισης – θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος (υλικά κατηγορίας 1, 2 & 3)]», στο αγρόκτημα Πεπονιάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
9Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 του Δήμου Βοΐου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και ΦΕΚ 3635/Β΄/27-08-2018). Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
103η  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2020. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
11Λήψη απόφασης για αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους δ.σ. των Νομικών του Προσώπων. Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
12Ορισμός μελών για την συγκρότηση  της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βοΐου. Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος.
13Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
14Εκμίσθωση δημοτικών αγροτικών ακινήτων του αγροκτήματος Τσοτυλίου. Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
15Απευθείας εκμίσθωση τμήματος της πλατείας ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Κοιν. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ σε καταστηματάρχη Υ.Ε. Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος
16Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Αγ. Αχίλλειου στη Σιάτιστα. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
17Αιτήσεις.
  • Οι αναλυτικές εισηγήσεις επιδίδονται μόνον στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Σε κάθε περίπτωση φάκελος θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου. Επιπλέον οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων για περαιτέρω διευκρινήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και πάντα μέσα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης