ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ- ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- ΣΤΙΣ 15-7-2021

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά)  και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 15-7-2021 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 18:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης κεντρικής οδού Σιάτιστας.  -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Δήλωση ΟΣΔΕ για  χορτολιβαδικές εκτάσεις. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
3Υπόδειξη 200 στρεμμάτων  για δενδροφύτευση. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
4Λύση της μισθωτικής συμφωνίας. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
5Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου (τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου Ροδοχωρίου). – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου (κοινοτικό κατάστημα Βουχωρίνας). – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Ορισμός υπευθύνου Δήμου για την παρακολούθηση του έργου: «Απόληψη δασικών προϊόντων των δασικών τμημάτων 1,  2 & 3 του Δημοτικού Δάσους Αξιοκάστρου του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
8Αίτηση για  τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης του χώρου στην πλατεία “ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ” της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
9Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου (κοινοτικό κατάστημα Δάφνης). – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
10Γνωμοδότηση για ίδρυση, τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
11Γνωμοδότηση για ίδρυση, τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος Δ.Σ
12Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
13Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος.
14Εκποίηση Δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη- αποδοχή έκθεσης εκτίμησης της προς εκποιούμενης έκτασης. – Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
15Καθορισμός θέσης του Μνημείου «Γενοκτονίας  των Ποντίων» στη Νεάπολη. – Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
16Αιτήσεις.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης