ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 24-8-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά)  και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 24-8-2021 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 18:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση, συμμετοχής της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στο πρόγραμμα: «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και λειτουργίας Δομών ασυνόδευτων Ανήλικων στην Ελλάδα» και έγκριση παράτασης των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
2Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Βοΐου με ΑΦΜ 998059393 κατά την περίοδο 2021-2022.  – Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
3Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ, Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Βοΐου κατά το σχολικό έτος 2021-2022.  – Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
4Κατανομή τμήματος της Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του  Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
54η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
64η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Λύση μίσθωσης με την εταιρεία COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8Παράταση εκμίσθωσης Δημοτικού Ξενώνα Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
9Καθορισμός ωραρίου εργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
10Αιτήσεις.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης