ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 4-3-2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση  της μελέτης Διαμόρφωσης εισόδου οικισμού Γαλατινής. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
2Επανίδρυση του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
3Παραχώρηση για 25 έτη εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου στις δυο ενεργειακές κοινότητες με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Βοΐου 1 περιορισμένης ευθύνης» και «Ενεργειακή Κοινότητα Βοΐου 2 περιορισμένης ευθύνης», που συνέστησε ο Δήμος Βοΐου, η ΔΕΥΑΒ, οι Σχολικές Επιτροπές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ,η ΔΗΚΕΒΟ και το ΝΠΔΔ Δήμου Βοΐου, για την εγκατάσταση φωτοβολταïκών. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
41η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ) του Δήμου Βοΐου, οικ. έτους 2022. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ. 
6Διαχείριση του Συνιδιόκτητου κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας (επαναδημοπράτηση). -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
7Διαχείριση του 1/2 της συστάδας 1α του Δημοτικού Δάσους Διχειμάρρου για το έτος 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
8Διαχείριση τμημάτων 4&2 Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου για το έτος 2022 –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
9Διαχείριση του 1/2 της συστάδας 1β του Δημοτικού Δάσους Πεπονιάς για το έτος 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
10Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ζώνης. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
11Έγκριση υποβολής πρότασης στην  Πρόσκληση Π77 -2  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5629 Έκδοση 1/0 ΣΤΟ «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.11 «Ενσωμάτωση Ευπαθών ομάδων Πληθυσμού (α.1 παρ.ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση». Με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
12Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα. 

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  4/3/2022  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου