ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 20.12.2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 20η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
2 Συναινετική λύση συμφωνίας εκμίσθωσης με την εταιρία τηλεπικοινωνιών «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
3 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της Επιχείρησης ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμους δημότες. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
5 Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι θα πραγματοποιούν συναλλαγές με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες . – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
6 Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
7 Ακύρωση της αριθμ. 260/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση νέας απόφασης  περί: έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
8 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο:  «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».- Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
9 Αποδοχή της αρ. 47488/06-09-2018 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IIΙ “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας”.- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.   
10 Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για “Έγκριση Επέμβασης” κατά την υλοποίηση του έργου: « ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ».- Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
11 Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής  προβολής Δήμου Βοΐου για το 2019. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
12 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ WC ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ». – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος .
13 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΔΗΚΕΒΟ για την υλοποίηση του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους 55-67. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
14 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον νεκροταφείων στον οικισμό Μόρφης».  – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
15 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
16 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΡΙΝΟ». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
17 Υλοτόμηση της υπ΄ αριθμ.  8 δασικής συστάδας, του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος.
18 Υλοτόμηση δασικής συστάδας, του Δημοτικού Δάσους Δραγασιάς. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Δ.Σ.
19 Υπογείωση εναέριου Υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου  και τμήματος Μέσης και Χαμηλής Τάσης στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Νεάπολης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος
20 Αίτηση του κ. Γιαπουτζή Ιωάννη του Αθανασίου, κατοίκου Νεάπολης για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος
21 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος
22 Έγκριση του Κανονισμού Θρησκευτικών Επετειακών Εμποροπανηγύρεων και άλλων του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος
23 Έγκριση  απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού  με θέμα: «Έκτη Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
24 Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Δ.Σ & Πρόεδρος του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
25 Ανανέωση των προγραμματικών συμβάσεων για τη λειτουργία Γραφείων Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
26 Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδού στη Σιάτιστα. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
27 Αιτήσεις
–   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης