ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 3-5-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για έγκριση επέμβασης στο χώρο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
23η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ, Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Βοΐου κατά το σχολικό έτος 2022-2023. -Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Νικολέτα.
4Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Βοΐου με ΑΦΜ 998059393 κατά την περίοδο 2022-2023. -Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Νικολέτα.
5Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, στην Κοινότητα Πυλωρίου & Τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Γαλατινής. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Λύση μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου (Κοινότητα Σιάτιστας). -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
7Παραχώρηση γραφείων της κοινότητας Μικροκάστρου για την δημιουργία της έδρας  –  ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΑΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (WESTERN MACEDONIA MODEL FOREST. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
8Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Mικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 2,1MW στη θέση ‘Μικρόκαστρο’ της Τ.Κ. Μικροκάστρου Δ.Ε. Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».(Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 8) (ΠΕΤ: 2202721029). – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
9Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Πραμόριτσα, ισχύος 2,6 MW, στη θέση ‘Κάμπος’ Τ.Κ. Μόρφης, Δ.Ε. Τσοτυλίου, Δήμου Βοϊου, Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2202717621). – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
10Υποβολή αιτήματος για την απονομή τιμητικής διάκρισης σε ευεργέτη  από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
11Τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου στη Δαμασκηνιά, υπέρ  των Πεσόντων Μακεδονομάχων στη μάχη της Οσνίτσανης. – -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαούσης Ν.
12Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα. 

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  3/5/2022  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 18.30,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου