Σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για το νηπιαγωγείο της Νεάπολης (Γιάννης Χατζής Αντιδήμαρχος  Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βοΐου)

Σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για το νηπιαγωγείο της Νεάπολης και προς αποκατάσταση της αλήθειας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Ο Δήμος σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν την φροντίδα και συντήρηση των σχολικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η νέα εκπαιδευτική χρονιά βρήκε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου χωρίς προβλήματα.

Αναφορικά για το νηπιαγωγείο της Νεάπολης έχει γίνει ο ελαιοχρωματισμός του κτιρίου από το Δήμο, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου. Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του νηπιαγωγείου της Νεάπολης προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης, το οποίο έγινε δεκτό,  το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου προκειμένου να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές εργασίες που υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση του σχολείου και δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική τεχνική περιγραφή. Το κόστος των εργασιών το έχει ήδη αναλάβει ο δήμος μέσω της σχολικής Επιτροπής.

  Γιάννης Χατζής

                                                                                    Αντιδήμαρχος 

             Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βοΐου