Σύνδεσμος Φοιτησάντων Γυμνασίου Τσοτυλίου-Ομιλία με Θέμα : Αντιστάσεις κατά των Εξισλαμισμών στην Βόρειο Ήπειρο η περίπτωση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού 10/4/2019