Τα γουνοφόρα ζώα ως κλάδος της γεωργο-κτηνοτροφίας (του Ιωάννη Ρόνα)

Επί τη ευκαιρία της προχθεσινής επίσκεψης στο δήμο Βοϊου και τη Σιάτιστα, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.κ. Μάκη Βορίδη, θεωρούμε σκόπιμο αλλά και αναγκαίο να καταθέσουμε και πάλι τις θέσεις και απόψεις μας, αναφορικά με τα γουνοφόρα ζώα, σε συσχέτιση με την φορολογία των, αλλά και τις δικαιούμενες κατά καιρούς επιδοτήσεις, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ και ‘άλλων φορέων. Οι εκτροφείς λοιπόν αυτών έτυχαν μιας επιδότησης (μετά από σχετική δήλωση του κ. Υπουργού), με κάποιο ελάχιστο ποσό ανά κεφαλή ζώου, εξ αιτίας της κρίσης του τελευταίου τριμήνου, για την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού (!!!).

Ας έχουμε όμως μια εικόνα για το τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στα γουνοφόρα ζώα, που είναι ένας νέος κλάδος της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα και δεν εντάσσεται, όπως έπρεπε, έτσι νομίζουμε, από την αρχή ως τώρα, στην κτηνοτροφία, με ό,τι συνεπάγεται και με όλα τα προβλεπόμενα ωφέλη.

Η εκτροφή των γουνοφόρων ζώων ανήκει, αναμφισβήτητα για εμάς, στην κτηνοτροφία και κατ επέκταση στην γεωργική οικονομία, και εξηγούμαστε.

Η Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 890/81 άρθρ. 2) δίνει τον εξής ορισμό :

«Είναι ο τομέας της οικονομίας, ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των κλάδων που αποσκοπούν στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων , πλήν των προϊόντων της θαλάσσιας αλιείας».

Περαιτέρω, δια του άρθρου 22 του Ν.Δ. 992/79 ορίζεται, ότι:

«ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοποιϊας και των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόμενα εκ του πρώτου σταδίου επεξεργασίας ή μεταποιήσεως αυτών».

Επιπλέον και σχετικά με την κτηνοτροφία, προσθέτουμε εμείς τα εξής:

H κτηνοτροφία είναι πρωτογενής κλάδος της παραγωγής, ο οποίος αποβλέπει στην εκμετάλλευση ζώων για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου σε κτηνοτροφικά προϊόντα και άλλα ωφέλη .

Στην κτηνοτροφία διακρίνουμε, συνήθως, εννέα μορφές εκμετάλλευσης των ζώων, εκ των οποίων και η ενσταυλισμένη ή βιομηχανική κτηνοτροφία. Ο τύπος της ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής προόδου και της προηγμένης τεχνολογίας και απαιτεί σημαντικά κεφάλαια για επενδύσεις και ένα κεφάλαιο κινήσεως για τα έξοδα της εκμεταλλεύσεως. Τα ζώα διαιτώνται σε στεγαστικούς χώρους, προφυλάσσονται δε από διαφόρους κινδύνους που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες ( θάνατοι, επιδημίες κ.λ.π.).

Σ αυτή τη μορφή της ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας λοιπόν, έπρεπε να ενταχθεί, κατά την άποψη μας, και η εκτροφή των γουνοφόρων ζώων που δεν είναι μέσα στους εννέα, όπως προείπαμε, ως άγνωστος κλάδος πρόσφατα στην Ελλάδα. Είναι καιρός πλέον και νομίμως να ενταχθεί ως δέκατος ή συμπληρωματικός στους εννέα. Σημασία έχει ότι ως προς τον ορισμό και την πραγματικότητα η εν λόγω εκτροφή αυτών των ζώων ανήκει στην κτηνοτροφία.

Πρώτη λοιπόν υποχρέωση των εκτροφέων (για το δικό τους βέβαια συμφέρον) είναι να ενταχθούν τα γουνοφόρα στην κτηνοτροφία, όπως είπαμε. Χάθηκε χρόνος, χρήμα, φόροι, ίσως δανειοδοτήσεις και επιδοτήσεις. Δεν γνωρίζουμε τον σκοπό της καθυστέρησης ή της όποιας αδράνειας.

Δυστυχώς σ αυτό, δεν αναφέρθηκε ο Υπουργός που μας επισκέφθηκε, αφού για κτηνοτροφία πρόκειται, άλλωστε δεν ήταν της στιγμής, ούτε ακούστηκε ότι τα γουνοφόρα είναι τώρα ενταγμένα ή όχι στην κτηνοτροφία και δεν μας το επιβεβαίωσαν εκτροφείς, που επίμονα τους ρωτήσαμε, εκτός αν δεν το γνωρίζουν ή θέλουν να έχουν τους λόγους των (!). Μυστικά όμως σε τέτοια θέματα δεν υπάρχουν, ούτε και περνούν.

Αν λοιπόν τα γουνοφόρα δεν εντάσσονται στην κτηνοτροφία η φορολογική συμπεριφορά των είναι ωσάν να πρόκειται για εμπορικό- βιοτεχνικό είδος και καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν οι εκτροφείς εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4172/13, όπως όλες οι κατηγορίες εισοδήματος και με βάση την πολ. 1047/15, για την κατηγορία ακαθαρίστων εσόδων, αλλά όσον αφορά την μείωση του φόρου δεν τυχαίνουν του δικαιώματος αυτού που προβλέπεται από το άρθρο 15 και 16, όπως τροποποιήθηκαν αυτά πρόσφατα και ισχύουν, επί του αναφερόμενου νόμου 4172/13 και σε πολλούς ή και σε όλους σχεδόν αυτό κοστίζει. Διαφορά μεταξύ εμπορο-βιοτεχνικών επιχειρήσεων υπάρχει και στις εισφορές του ΕΦΚΑ.

Πρόβλημα σε εμάς γεννάται αν οι εκτροφείς δικαιούνται να μη εντάξουν τα γουνοφόρα στην κτηνοτροφία , με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή κατά την πορεία, όταν πρόκειται για μικτές δραστηριότητες , όπως γίνεται μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι δεν εξετάστηκε το θέμα ή έχουν τους λόγους των ή να μη τους έγινε κάποια παρέμβαση και σ αυτά καταλήγουμε.

Ο Υπουργός λοιπόν περιορίστηκε στην έκτακτη επιδότηση (βοήθεια) γι αυτά τα ζώα και για το τρίμηνο της επίδρασης από τον κορωνοϊό. Άλλωστε γι αυτό, βασικά, μας επισκέφθηκε, για την ανακοίνωση πιστεύουμε και αυτό είναι καλό και τον συγχαίρουμε. Μπράβο του. Μακάρι όλοι να έκαναν παρόμοια. Σε επισκέψεις και συνομιλίες με Υπουργούς οπωσδήποτε κάτι το καλύτερο αποκομίζεις.

Του κ. Ιωάννη Ρόνα

Φορο-συμβούλου

Αρθρογράφου