Την Πέμπτη 12 Απριλίου θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Τσοτυλίου λόγω εργασιών στο δίκτυο και καθαρισμού των δεξαμενών.

Την Πέμπτη 12 Απριλίου θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Τσοτυλίου λόγω εργασιών στο δίκτυο και καθαρισμού των δεξαμενών.