Το Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”, διοργανώνουν την συμμετοχή τους στη MODEXPO 2017 στη Ρουμανία, στις 16-19 Νοεμβρίου 2017.    

Το Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”, διοργανώνουν την συμμετοχή τους στη MODEXPO 2017 στη Ρουμανία, στις 16-19 Νοεμβρίου 2017.              

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης ή με τον Σύνδεσμο Γουνοποιών-Γουνεμπόρων Σιάτιστας στο τηλέφωνο 2465021164 και ώρες 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., έως την Τετάρτη 27-9-2017.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ