Το κυρατζίδικο τραγούδι του Καπετάν Σύρου,που ξεκινούσε με τα μουλάρια απ’το Ζιου(μ)πάνι(Πεντάλοφος Κοζάνης) και πήγαινε στο Πήλιο (Βίντεο)

Το κυρατζίδικο τραγούδι του Καπετάν Σύρου,που ξεκινούσε με τα μουλάρια απ’το Ζιου(μ)πάνι(Πεντάλοφος Κοζάνης) και πήγαινε στο Πήλιο. Τραγουδίσμενο απ’τον Μπάρμπα Λευτέρη απ’τον Ντόλο(Βυθός) και παιγμένο με την φλογέρα του με την μύτη.Δίπλα ο Πάνος,τρανός τσομπάνος της περιοχής,άλλοτε κρατάει ίσο,άλλοτε σφυράει και άλλοτε σχολιάζει…

Καταγραφή-δημοσίευση:Θάνος Κώτσης,Πεντάλοφος Κοζάνης 
Πηγή:http://www.kozan.gr