Υδροηλεκτρικός σταθμός στο Φράγμα Σισανίου – Πρόταση στη ΡΑΕ καταθέτει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Την κατασκευή μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,330 ΜWh στο Φράγμα Σισανίου, Τοπική Κοινότητα του Δήμου Βοΐου, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίνοντας τη σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Παναγιώτη Πλακεντά.

3

Το Π.Σ. αποφάσισε ειδικότερα την υποβολή αίτησης στη  ΡΑΕ για άδεια  αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από Υδροηλεκτρικό Σταθμό του Φράγματος Σισανίου, με διακριτικό τίτλο (ΜΥΗΣ «ΜΥΡΙΧΟΣ» από Φράγμα Σισανίου) ισχύος 0,330 ΜWh.

Όπως ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, το κόστος  εγκατάστασης και λειτουργίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου «ΜΥΡΙΧΟΣ» στο Φράγμα  Σισανίου  υπολογίζεται στα 400.000,00 € και σημείωσε ότι στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται ο Υδροστρόβιλος, η Γεννήτρια, ο Βοηθητικός εξοπλισμός και η Σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Σημείωσε ότι από την αρχή η σχεδίαση του έργου  προέβλεπε τη λειτουργία ΜΥΗΣ 0,330 ΜWh, για να καλύπτονται οι ανάγκες ρευματοδότησης του Φράγματος, αλλά η εγκατάσταση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής (Η-Μ εξοπλισμός) δεν μπορούσε να ενταχθεί στο Κοινοτικό  Πλαίσιο Στήριξης, γιατί το έργο κατασκευάσθηκε για τις ανάγκες του Αρδευτικού έργου στο αγρόκτημα του Σισανίου 2000 στρεμμάτων, ενώ το  Αρδευτικό έργο του Σισανίου, προϋπολογισμού 3.207.000,00 ευρώ και σύμβασης 1.507.055,46€ χρηματοδοτήθηκε το 2014 και εκτελείται φέτος από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

plakentas

Μιλώντας στον «Π» ο κ. Πλακεντάς ανέφερε ότι «η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, με το Μικρό Υδροηλεκτρικό στον ποταμό Μύριχο του Σισανίου, καθώς θα αποφέρει μείωση του κόστους λειτουργίας του Φράγματος, αφού η παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή θα αφαιρείται από το κόστος κατανάλωσης ρεύματος».

Επισήμανε δε ότι η πρόταση προς την ΡΑΕ γίνεται για να δοθεί άδεια αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φράγμα Σισανίου,  για να αξιοποιηθεί η υπερχείλιση του φράγματος αλλά και να εξασφαλιστούν έσοδα για τη λειτουργία του φράγματος αλλά και της ίδιας της περιοχής. «Επί 7 μήνες έχουμε υπερχείλιση νερού στο φράγμα, και δεύτερον το Αρδευτικό έργο που κατασκευάζεται στο αγρόκτημα  του  Σισανίου είναι  ηλεκτροβόρο. Το ρεύμα που  απαιτείται θα καλύπτεται από την πώληση  του ρεύματος, η δε περίσσεια ηλεκτροπαραγωγής θα δημιουργεί έσοδα τα οποία θα κυμαίνονται από 130.000€ έως 600.000€ ετησίως, τα οποία πρέπει να  χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων αλλά και για την ανάπτυξη της  περιοχής.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης μίλησε ειδικότερα για «τα τεράστια οφέλη που θα αποφέρει η κατασκευή του Υδροηλεκτρικού σταθμού στους κατοίκους της περιοχής, καθώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας το 1% των εσόδων του Υδροηλεκτρικού Σταθμού θα πηγαίνει στον οικείο δήμο Βοΐου προκειμένου να χρηματοδοτεί δράσεις στήριξης των κατοίκων, ενώ θα αφαιρείται ποσοστό 2% από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσης από τους κατοίκους του Σισανίου.»

24

 

http://e-ptolemeos.gr/i