Φωτοδιαδρομή από Ψηλά στις Άκρες της Ανασελίτσας – Δασύλλιο νυν Γρεβενών 9-1-2015