100% επιτυχία για το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Λιοτσιου Ιωάννα Μαρία στη Νεάπολη

100% επιτυχία για το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Λιοτσιου Ιωάννα Μαρία στη Νεάπολη: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΚΟΖΑΝΗ)