12 προσλήψεις στο Δήμο Βοΐου. Δείτε ποιοι προσλαμβάνονται

Στην πρόσληψη 12 ατόμων προχώρησε το ΝΠΔΔ του Δήμου Βοΐου για τις δομές του.

Πιο συγκεκριμένα προσελήφθησαν

ανά ειδικότητα, ως ωρομίσθιοι μουσικοί που θα αμείβονται αποκλειστικά με έσοδα υπό μορφή αντιτίμου και για διάστημα  από 23-11-2015 έως 30-06-2016 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι εξής:

1 Τζιουρά Κλεοπάτρα ΤΕ Μουσικός Πιάνου
2 Ντουσιοπούλου Αντιγόνη ΤΕ Μουσικός Πιάνου
3 Ντουσιοπούλου Αντιγόνη ΠΕ Μουσικός Θεωρίας, Αρμονίας
4 Τάκας Σπυρίδων ΤΕ Μουσικός Βιολιού-Βιόλας
5 Βασιλείου Ακυλίνα ΤΕ Μουσικός Φλογέρας-Φλάουτου
6 Γράβας Δημήτριος ΤΕ Μουσικός Ηλ.κιθάρας-Ηλ.Μπάσου
7 Λάτσκος Ιορδάνης ΤΕ Μουσικός Ντραμς
8 Λάσπας Βασίλειος ΤΕ Μουσικός Κιθάρας
9 Βαλασάκης Μιχαήλ ΤΕ Μουσικός Κιθάρας
10 Μόσχογλου Παντελεήμων ΤΕ Μουσικός Μπουζουκιού
11 Μαντάνης Νικόλαος ΤΕ Μουσικός Κλαρινέτου-Σαξοφώνου
12 Τανή Θεοδώρα ΤΕ Μουσικός Μονωδίας – Προπαιδείας

sierafm.gr