2η Εκπαιδευτική Δράση για τη ρομποτική στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας

   Πραγματοποιήθηκε χθες  στη    Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια» σε συνεργασία με την «ΑΜΚΕ Κων/νος Σιαμπανόπουλος ο Κοζανίτης»  η 2η Εκπαιδευτική Δράση  για τη ρομποτική .                   

Οι  μαθητές  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν  από την ομάδα της «ΑΜΚΕ Κων/νος Σιαμπανόπουλος ο Κοζανίτης» για τα Ρομπότ και να  εξοικειωθούν με την κατανόηση της ρομποτικής η οποία  είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. 

Ενημερώθηκαν για τον προγραμματισμό που πρέπει να γίνει σε ένα ρομπότ για να εκτελεί τις εντολές που του δίνουμε, και διαπίστωσαν βιωματικά την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από την παρουσίαση και λειτουργία  του Ρομπότ EV3.