3 θέσεις στο δήμο Βοΐου (δίμηνα)

Πλήρωση 2 θέσεων με σύμβαση,
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών
αναγκών της πυροπροστασίας του δήμου Βοΐου.

 

Πλήρωση 1 θέσης με σύμβαση,
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών
αναγκών στην υπηρεσία Πρασίνου του δήμου Βοΐου.