49 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Βοΐου

Δελτίο Τύπου
49 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Βοΐου
Ξεκίνησε την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την τρίτη φάση της νέας γενιάς προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους όλης της Χώρας, για 24.251 ανέργους.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Στο Δήμο Βοΐου έχουν εγκριθεί 49 θέσεις και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες :
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
8
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
9
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
4
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER
2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB
2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΤΕ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΠΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΠΕ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1