7η Συνάντηση των  Απόφοιτων  και Συμμαθητών  της τάξης 1962-1968 του Ιστορικού Γυμνασίου Τσοτυλίου στις 11 και 12/8/2018

7η Συνάντηση των  Απόφοιτων  και Συμμαθητών  της τάξης 1962-1968 του Ιστορικού Γυμνασίου Τσοτυλίου , για την συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποφοίτηση τους, στις 11 και 12 Αυγούστου 2018