Φτωδιαδρομή :Κατεβαίνοντας από τον Πολύμυλο Κοζάνης Φτάσαμε στον Αλιάκμονα Οκτώβριος 2018

Σήμερα βρεθήκαμε στον Πολύμυλο Κοζάνης , και εκεί μέσα από ένα αγροτικό δρόμο κατεβήκαμε και φτάσαμε στην κοίτη του Αλιάκμονα ποταμού