Φωτοδιαδρομή:Παλιές Κατασκηνώσεις Χορηγού – Ζωοδόχος Πηγή- Χορηγός 25-2-2014