Φωτοδιαδρομή:Πολύλακκος-Κάτω στο Ποτάμι , Πανάρετη, Τραπεζίτσα-στην ξύλινη γέφυρα του ποταμού 18-3-2014