Φωτοδιαδρομή: Απογευματινή Λήψη στην Πραμόριτσα κοντά στην Βουχωρίνα Βοΐου Νοέμβριος 2017