Φωτοδιαδρομή – Απογευματινή Περιπλάνηση στις Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη

Στις Άκρες της Λίμνης Πολυφύτου