Φωτοδιαδρομή από την σημερινή εναέρια λήψη στον Αλιάκμονα ποταμό, στο Μελιδόνι και το Πυλωρί Βοΐου 23-5-2015

Αλιάκομανας Ποταμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελιδόνι Βοΐου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυλωρί Βοΐου