Φωτοδιαδρομή από την Σημερινή μας Βόλτα στο Βόιο 30 Σεπτεμβρίου 2016