Φωτοδιαδρομή :Αϊ-Λιάς -Καραούλι- Γκραντίτσκα 12/7/2021

Όταν Κατεβαίναμε με τον Παναγιώτη από την Δροσοπηγή της Κόνιτσας κάναμε μαι στάση και στα δικά μας τα μέρη