Φωτοδιαδρομή : Βόλτα Παραποτάμια πλησίον του Αλιάκμονος Μέρος Β΄ 14-11-2-014