Φωτοδιαδρομή :Δαφνερό , Παλαιόκαστρο ,Μπάρα Σιάτιστας, Γιάγκοβη, Μικρόκαστρο,και τέλος για καφέ στον Γιατρό 12-2-2014

Φωτοδιαδρομή  :Δαφνερό , Παλαιόκαστρο ,Μπάρα Σιάτιστας,

Γιαγκοβη, Μικρόκαστρο,

και τέλος για καφέ στον Γιατρό