Φωτοδιαδρομή : Εικόνες του Βοΐου πάνω από το εικονοστάσι του προφήτη Ηλία -Ανάμεσα Στέρνα-Βελανιδιά – Σήμαντρο 18-2-2014