Φωτοδιαδρομή : Θεοφάνεια 2017 Αγιασμός των Υδάτων στο Πέτρινο Γεφύρι του Ανθοχωρίου