Φωτοδιαδρομή: Κλεισώρεια, Δραγασιά, Ζώνη, Όντρια 22-3-2014

Κλεισώρεια Βοΐου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραγασιά Βοΐου, Όντρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη Βοΐου , Όντρια