Φωτοδιαδρομή -Κρόκος Κοζάνης το Χρυσάφι της Γης 31 Οκτωβρίου 2018