Φωτοδιαδρομή : Κυνηγώντας τα Σύννεφα 9/2/2018

Μετά από μερικές μέρες ιώσεων -αντιβιώσεων κτλ….. μια μικρή βόλτα στα πέριξ…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και μιά στάση για καύσιμα