Φωτοδιαδρομή : » Μαζεύοντας τα Λούδια» στον Κρόκο Κοζάνης 2 Νοεμβρίου 2017