Φωτοδιαδρομή: Νέο Κλείτος και Άργιλος Κοζάνης Μάρτιος 2018