Φωτοδιαδρομή: Πανάρετη -Τραπεζίτσα- Πολύλακκος Βοΐου 28/11/2019

Σήμερα κάναμε θα μπορούσαμε να πούμε μια “Καταδρομική ” Διαδρομή , στην Πανάρετη, Τραπεζίτσα , και Πολύλακκο Βοΐου , λίγο πριν μας πιάσει  η βροχή .

Πανάρετη

 Τραπεζίτσα

  Πολύλακκος