Φωτοδιαδρομή: Περιοχή Ακρινής , Αγίου Δημητρίου Κοζάνης Μάιος 2018