Φωτοδιαδρομή : Πηγή Καμήλας 17-10-2014

Είναι μια τεχνητή λίμνη -Γεώφραγμα που  κατασκευάστηκε ανάμεσα στα χωριά Ταξιάρχης -Κοκκινιά Γρεβενών για να καλύπτει της αρδευτικές ανάγκες  αυτών αλλά και των γύρω   χωριών ,και έχει εμπλουτιστεί  με γόνους πέστροφας  από τον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Πέλλας το 2012.