Φωτοδιαδρομή στα Μονοπάτια της Πίνδου: Δίστρατο, Βασιλίτσα , Σαμαρίνα και Δοτσικό 15 Φεβρουαρίου 2017