Φωτοδιαδρομή: Στην Βροντή και το Λευκάδι Βοΐου 7-4-2014

Στην Βροντή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Λευκάδι