Φωτοδιαδρομή: Στην Φύση, και τους Αγρούς προς το Πυλωρί Βοΐου 24-5-2014