Φωτοδιαδρομή : Στις Άκρες της Ανασελίτσας – Τρίκορφο Γρεβενών (Βοΐου) 17/9/2017