Φωτοδιαδρομή στο Γεφύρι της Σβόλιανης-Αγίας Σωτήρας Βοΐου- Ποταμός Πραμόριτσας Μέρος Ά 8-2-2015

Τη  Κυριακή στις 8 Φεβρουαρίου του 2015 , κάναμε μια φωτοδιαδρομή , και κατεβήκαμε στο Γεφύρι της Σβόλιανης , θαυμάζοντας την γύρω περιοχή , πριν ξανά  ξεσπάσει ο καιρός και αρχίσει να χαλάει.

 

Το Γεφύρι της Σβόλιανης

Είναι κτισμένο νότια του χωριού Αγία Σωτήρα (Σβόλιανη), στο ποτάμι της Πραμόρτσας, στο βάθος μιας στενής, βραχώδους και κατα­ πράσινης κοιλάδας, σε ωραίο φυσικό τοπίο.

 Είναι δίτοξο, με ένα μικρό τόξο και ένα μεγάλο, το οποίο εδράζεται, από το μέρος της αριστερής όχθης, στα βραχώδη πρανή της ρεματιάς, κατά τρόπο ώστε να μοιάζει σαν προέκταση της φύσης.  

Ο τρόπος κατασκευής του αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τεχνικής ικανότητας, ευρηματικότητας και φαντασίας του Βοϊώτη μάστορα. Το μήκος του είναι 25 μ. και το ύψος του  8 ,50 μ. 

Στις εσωτερικές παρειές των τόξων έχουν σχηματιστεί στα­ λακτίτες από το ασβεστοκονίαμα. 
Μια μεταγενέστερη προσθήκη με τσιμεντένιο στηθαίο και κάγκελα αποτελεί παραφωνία στην παραδο­σιακή μορφή του γεφυριού.  

Κτίστη­ κε το 1850-1851, με ενέργειες του Παπα- Νικηφόρου Ξενόπουλου, ενώ ένας από τους μαστόρους που έκτισαν το γεφύρι ήταν ο Γεώργιος Αντωνόπουλος από τη Σβόλιανη.

(Από το Βιβλίο του Γεωργίου Τσότσου “Τα Πέτρινα Γεφύρια του Βοΐου”)